WMO deelrapport SCP


Door: Dick Kalkman

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft het deelrapport “De Wmo 2015 in praktijk, deelrapport evaluatie Hervorming langdurige zorg” uitgebracht.

Op basis van meer dan honderd gesprekken is er een beeld gevormd over wat er in de dagelijkse praktijk wel en niet goed werkt. Vooral de samenwerking tussen de vele betrokken partijen is en blijft een punt van zorg. Het rapport en de toelichting daarop vindt u hier: Rapport WMO