WMO deelrapport SCP


Door: Dick Kalkman

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft het deelrapport “De Wmo 2015 in praktijk, deelrapport evaluatie Hervorming langdurige zorg” uitgebracht.

Op basis van meer dan honderd gesprekken is er een beeld gevormd over wat er in de dagelijkse praktijk wel en niet goed werkt. Vooral de samenwerking tussen de vele betrokken partijen is en blijft een punt van zorg. Het rapport en de toelichting daarop vindt u hier: Rapport WMO

Publicatie Zicht op de Wmo 2015


Door: Dick Kalkman

Om zich thuis te redden en deel te nemen aan de samenleving hebben mensen met een beperking vaak behoefte aan ondersteuning. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) voorziet erin dat gemeenten zulke ondersteuning geven.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft de gang van zaken rond de WMO onderzocht. Recent is daarover het rapport Zicht op de Wmo 2015 gepubliceerd. Het rapport bevat de ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders. Het rapport (en de gerelateerde rapporten) kunt u hier gratis downloaden.