Regie Sociaal Domein


Door: Dick Kalkman

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een nieuwe website gelanceerd. Een website met informatie over processen in het sociaal domein. Nuttig om o.a. multiprobleem situaties te leren herkennen en om in het complexe sociaal domein succesvol te navigeren.

Het Ministerie schrijft: ¨een handreiking voor regisseurs, gemeenten en instellingen die verantwoordelijk zijn voor de regie van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen¨. De website bevat handige informatie over verantwoordelijkheden, inventariseren van gezinssituaties inclusief de probleemanalyse en het maken van een plan. Ervaringen worden gedeeld en ook staan er handige werkkaarten voor download gereed.