Onderzoek schulden


Door: Dick Kalkman

Bij de Federatie Opvang loopt momenteel het project “Financiële Zelfredzaamheid”. Er is recent een tussenrapportage uitgekomen met de bevindingen uit een Quick Scan onder de leden. Het onderzoek gaat zowel in op de situatie bij cliënten als de geconstateerde systeemfouten. Zo wordt er bijvoorbeeld ingegaan op de problemen om toegang te krijgen tot de reguliere schuldhulpverlening.

De tussenrapportage en andere documenten vindt nu hier.