Bijbaantje verzekerd over de grens?


Door: Dick Kalkman

Nederlanders, zeker die nabij de Duitse grens wonen, werken soms over de grens. Hebben ze daar een dienstbetrekking dan is het Duitse sociale zekerheidsstelsel van toepassing, niet het Nederlandse. Maar wat nu als het een “klein baantje” betreft? Dan is er alleen voorzien in een verzekering voor arbeidsongevallen. Maar is die werknemer dan ook niet in Nederland verzekerd? Hoe zit het met sociale voorzieningen zoals bijvoorbeeld kinderbijslag?

Deze vrij fundamentele kwestie is onderwerp geworden van een langdurige juridische strijd en wordt momenteel door de Hoge Raad der Nederlanden behandeld. Het Hof van Justitie van de Europese Unie is inmiddels om een uitspraak gevraagd. U kunt het bericht van de Hoge Raad der Nederlanden daarover hier lezen.