Publicatie Zicht op de Wmo 2015


Door: Dick Kalkman

Om zich thuis te redden en deel te nemen aan de samenleving hebben mensen met een beperking vaak behoefte aan ondersteuning. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) voorziet erin dat gemeenten zulke ondersteuning geven.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft de gang van zaken rond de WMO onderzocht. Recent is daarover het rapport Zicht op de Wmo 2015 gepubliceerd. Het rapport bevat de ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders. Het rapport (en de gerelateerde rapporten) kunt u hier gratis downloaden.