Over

Historie

De Partij van de Arbeid organiseert sinds 1971 landelijk het ombudswerk. De eerste ombudsmedewerkster van de PvdA-Tweede Kamerfractie was Siepie Langedijk-de Jong. Daarvoor waren vele leden en enkele PvdA-afdelingen al lokaal met het ombudswerk bezig. Vele prominente PvdA-leden waren nauw bij het ombudswerk betrokken. Ook bij één van de voorlopers van de PvdA, de SDAP, waren waren politieke actie, vakorganisatie en ombudswerk nauw met elkaar verweven. Een voorbeeld is het Bureau voor Ar­beidsrecht dat Hendrik Spiek­man in 1903 oprichtte.
In de zestiger jaren kenden de Scandinavische landen het instituut van ombudsman. Dit instituut gaat terug tot 1809, toen in Zweden de functie van ombudsman werd ingesteld. In 1969 kwam de hierdoor geïnspireerde VARA met het programma Velen met mij, snel daarna gewijzigd in Geachte Ombudsman en uiteindelijk De Ombudsman. De afgelopen jaren is het PvdA-ombudswerk sterk uitgebreid en kent nu een kleine tweehonderd ombudsteams met vele honderden ombudswerkers. Na de grote verkiezingsnederlaag van de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 werden, vooral o.b.v. financiële overwegingen, abrupt de landelijke organisaties voor het ombudswerk ontmanteld.
In 2015 werd het initiatief genomen tot de oprichting van een netwerk van PvdA-Ombudswerkers: Het PvdA Netwerk Ombudswerk. Het netwerk is een netwerk van personen. Het verbindt en ondersteunt de PvdA-Ombudswerkers. Het netwerk is in 2016 formeel opgericht. Na de realisatie van de initiële financiering in 2017 wordt gewerkt aan de volledige financiering en operationalisering van het netwerk.

Doelstelling en ambitie

Het ombudswerk binnen de PvdA heeft een groot potentieel. Niet alleen biedt het een laagdrempelig directe hulp aan mensen, maar geeft tevens onze leden een extra kans en mogelijkheid om zich in te zetten voor de partij. Wij zien dan ook andere groepen leden actief worden. Hiermede kunnen zij laten zien dat de PvdA echt opkomt voor de zwakkeren. Daarnaast is het een uitstekend middel om onze partij en haar leden beter te binden aan onze maatschappij, haar organisaties en vooral de directe behoeften van haar burgers.

De samenwerking binnen het ombudswerk kan echter aanzienlijk verbeterd worden. Het dagelijks delen van kennis en het elkaar ondersteunen maakt onze inzet efficiënter en effectiever. Daartoe zijn de volgende doelen gedefinieerd:

 • Bereik en effectiviteit van het PvdA-ombudswerk vergroten;
 • PvdA-leden informeren over en mobiliseren voor het ombudswerk;
 • Een goede communicatie tussen PvdA-ombudswerkers faciliteren opdat deze van elkaar kunnen leren en elkaar actief kunnen ondersteunen;
 • Ervaringen vanuit het ombudswerk vertalen naar het actief informeren van PvdA-
  volksvertegenwoordigers over structurele maatschappelijke problemen die hen niet altijd bereiken;
 • Hierin ondersteunen van PvdA-volksvertegenwoordigers;
 • Bijdragen aan het debat en de besluitvorming binnen de partij.

Deelname

Het PvdA Netwerk Ombudswerk is voor PvdA-leden die actief en/of geïnteresseerd zijn in het PvdA-ombudswerk. Registreer u hier en we houden u op de hoogte van de komende activiteiten.

Forums

Deze website gebruikt forums.
Een internet- of discussieforum, meestal gewoon forum (meervoud: forums of fora) is een online discussieruimte tussen verschillende gebruikers. Deze gebruikers plaatsen berichten. Daarmee kunnen zij los van tijd en plaats met elkaar overleggen. De bijdragen worden gearchiveerd en de discussie kan over een langere periode verdergaan. Zo ontstaat er tevens een kennisbank. Het forum zal ook gebruikt worden om landelijk samen te werken: Vraag om kennis / hulp of biedt kennis / hulp aan. Samen weten en kunnen we vrijwel alles!

Bestuur

Het bestuur van het PvdA Netwerk Ombudswerk bestaat uit:

 • Ineke Baas, Hengelo;
 • Dick Kalkman, Alphen aan den Rijn;
 • Harry Balgobind, Smalingerland;
 • Rianne Bruijs, Enschede.